เครื่องร่อนพลังยาง

 


อุปกรณ์ประกอบเครื่องร่อนพลังยาง

- ใบพัด

- ล้อยาง

- หนังยาง/ไม้

- โฟม

- เทปกาวสัปปะรด


ขั้นตอนการประกอบเครื่องร่อนพลังยางจำหน่ายใบพัดสำหรับเครื่องร่อนใบพัดมาตรฐาน

ขนาด 4 นิ้ว (รหัส F4x4)

  

ใบพัดมาตรฐาน

ขนาด 7 นิ้ว (รหัส R700)

  

ใบพัดเครื่องบินบังคับมาตรฐาน

ขนาด 8 นิ้ว (รหัส 8004)


สอบถามข้อมูลติดต่อ: คุณธนกฤตโทร. 02-9017915